Aktuality

20.05.2019
image

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto hľadá zamestnanca na pozíciu upratovačka. Ide o hlavný pracovný pomer, termín nástupu je možný ihneď, prípadne dohodou.

Celý článok
20.05.2019
image

Dnešné školstvo zápasí s množstvom ťažkostí a hoci sa školy v Starom Meste pravidelne umiestňujú na popredných miestach v takzvaných Monitoroch, problémy sa nevyhýbajú ani im. O tom, čo by sa s tým dalo robiť a ako urobiť zo staromestských škôl skutočnú výkladnú skriňu Slovenska sme sa zhovárali s poradcom starostky pre oblasť školstva, vzdelávania a menším VLADIMÍROM DOLINAYOM (37).

Celý článok
20.05.2019
image

Primátor Matúš Vallo už debatoval o pripravovanej celomestskej parkovacej politike vo viacerých bratislavských mestských častiach. Ak ste sa na stretnutie nedostali, alebo vaše otázky zostali nezodpovedané, príďte v stredu 22. mája o 17.30 do Starej tržnice. 

Celý článok
17.05.2019
image

Na základe žiadosti spoločnosti Arbor Vitae – Arboristika, s.r.o. bola povolená čiastočná uzávierka ulice Mateja Bela v dĺžke 60,0 m z dôvodu údržby stromoradia zasahujúceho nad komunikáciu z areálu nemecko-slovenskej školy v Bratislave.

Celý článok
15.05.2019
image

Na utorkovom mimoriadnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Staré Mesto staromestskí poslanci neodsúhlasili návrh všeobecne záväzného nariadenia (VZN) Hlavného mesta Bratislavy o dočasnom parkovaní ani dodatok štatútu hlavného mesta, ktorý definuje rozdelenie príjmov z výnosu úhrad za dočasné parkovanie. Chýbajú im konkrétne dáta a viac času na prípravu. 

Celý článok
Všetky aktuality

Úradná tabuľa

20.5.2019

do

Informácie o stavbách posudzovaných v procese EIA

Značka: 6249/24792/2019/STA/Jaa

"Polyfunkčný objekt PREMIÉRE, Šancová"

20.5.2019

do 04.06.2019

Rozhodnutie

Značka: 2234/24255/2019/STA/Škr

"Rozšírenie Landererovej ulice"

20.5.2019

do 04.06.2019

Rozhodnutie

Značka: OU-BA-OVBP2-2019/51613/KVJ

"ruší rozhodnutie SÚ MČ Karlova Ves č. KV/SU/996/2018/11110/JP"

20.5.2019

do 06.06.2019

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 25119

"Shahar Hlinovský"

20.5.2019

do 06.06.2019

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 25125

"PharmDr. Jana Praščáková"

20.5.2019

do 06.06.2019

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 25122

"Filip Černák"

20.5.2019

do 06.06.2019

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 25110

"Ing. Stanislav Jokel"

20.5.2019

do 06.06.2019

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 25115

"Pavel Buga"

17.5.2019

do 03.06.2019

Verejná vyhláška

Značka: 101126922/2019

"Vision Wolf s.r.o."

17.5.2019

do 03.06.2019

Verejná vyhláška

Značka: 101132740/2019

"SALGARA, s. r. o."

Všetky oznamy