Aktuality

20.06.2019
image

Vynikajú v športoch, v cudzích jazykoch, excelujú na zemepisných, chemických či fyzikálnych olympiádach, vo vedmostných súťažiach. Na svojich základných školách strávili posledný školský rok. Je fajn vedieť, že vybrať za každú školu iba dvoch najlepších bolo pre riaditeľov - ako sa nám priznali - naozaj ťažké. Spoznajte štrnásť Staromestských talentov, ktoré sa výrazne zapísali do histórie svojich základiek.

Celý článok
20.06.2019
image

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto zverejňuje nasledovnú výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie grantov z rozpočtu mestskej časti. Na granty má pritom mestská časť vyhradených až 30 000 eur.

Celý článok
19.06.2019
image

Vážení občania, z technických príčin dnes (streda 19. 6.) na Miestnom úrade Bratislava-Staré Mesto neoverujeme. 

Celý článok
17.06.2019
image

Slovenská republika sa prostredníctvom Štatistického úradu SR (ŠÚ SR) zapojila do realizácie Európskeho zisťovania o zdraví (EHIS), ktoré v tomto období prebieha vo všetkých členských štátoch Európskej únie. Cieľom zisťovania EHIS je získať obraz o zdravotnom stave obyvateľstva, využívaní zdravotnej starostlivosti a faktoroch, ktoré zdravie obyvateľstva SR významne ovplyvňujú. 

Celý článok
17.06.2019
image

Od septembra začnú fungovať bezplatné obedy aj na základných školách. Vedúce školských jedální už od zverejnenia tohto opatrenia vlády vyjadrujú obavy, či dokážu uspokojivo riešiť nárast stravníkov. Problémy majú nielen s personálom, ale aj s vybavením kuchýň. Do mnohých sa totiž dostatočne neinvestovalo už celé roky – nie sú peniaze. A situácia nie je lepšia ani v materských školách. 

Celý článok
Všetky aktuality

Úradná tabuľa

20.6.2019

do 08.07.2019

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 30799

"Dagmar Mikuličová"

20.6.2019

do 08.07.2019

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 30800

"Dáša Žilavá"

20.6.2019

do 08.07.2019

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 30786

"Veronika Özdemir"

20.6.2019

do 25.06.2019

Zasadnutie Miestneho zastupiteľstva 25.06.2019

19.6.2019

do 26.06.2019

Oznámenie termínu dražby hnuteľných vecí

Značka: 68EX 83/19

"JUDr. Ladislav Jakubec - súdny exekútor"

19.6.2019

do 08.07.2019

Rozhodnutie

Značka: 6126/27481/2019/STA/Zub

"Rekonštrukcia a nadstavba bytového domu na ulici Boženy Němcovej 15, Bratislava"

19.6.2019

do 08.07.2019

Oznámenie o začatí územného konania spojeného s konaním o zmene stavby pred dokončením

Značka: 2347/29451/2019/STA/Jaa

"Rodinný dom, Banícka 11"

19.6.2019

do

Informácie o stavbách posudzovaných v procese EIA

Značka: 8309/27515/2019/STA/Fed

"STEIN 2-SPILKA, Konverzia národnej kultúrnej pamiatky"

19.6.2019

do 08.07.2019

Rozhodnutie

Značka: OU-BA-OVBP2-2019/47813/KVJ

"Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky"

19.6.2019

do 08.07.2019

Oznámenie o uložení doporučenej listovej zásielky do vlastných rúk

Značka: 30609

"Viera Bugová"

Všetky oznamy