Tlačivá

Zobrazujú sa tlačivá v sekcii Dotácie. Zobraziť tlačivá v inej sekcii

Dotácie [zobraziť kategóriu]

  • pdf xlsx
    Vyúčtovanie poskytnutej dotácie alebo grantu

    podľa VZN č. 12/2017 mestskej časti Bratislava-Staré Mesto o poskytovaní dotácií a grantov z rozpočtu mestskej časti

  • pdf docx
    Žiadosť o poskytnutie dotácie

    podľa VZN mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č.12/2017

  • pdf docx
    Žiadosť o poskytnutie grantu

    podľa VZN mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č.12/2017