Tlačivá - Žiadosť o súhlas s výmazom záložného práva k bytu v katastri nehnuteľností na nesplatenú časť ceny

Stiahnuť tlačivo: