Kurzy

Staromestské centrum kultúry a vzdelávania, Gaštanová 19
811 04 Bratislava

Kurzy

Informácie:
telefón: +421 (2) 5477 7366, 0911 238 711
e-mail: eva.kostalova@staremesto.sk, ibolya.pocz@staremesto.sk 

 

Staromestské centrum kultúry a vzdelávania, Zichyho palác, Ventúrska 9
811 01 Bratislava

Výtvarné kurzy pre dospelých

Informácie:
telefón: 0911 238 714
e-mail: beata.tarjanyiova@staremesto.sk

Vyučovacia hodina: 45 min.
Výučba: 1x do týždňa

 

Staromestské centrum kultúry a vzdelávania, Školská 14
811 07 Bratislava

Jazykove kurzy

Informácie:
telefón: +421 (2) 52499 029
e-mail: lucia.doubravova@staremesto.sk  

vyučovacia hodina trvá 45 minút
cena za vyučovaciu hodinu: 2,00 - 2,50 €
klasická výučba: 1 x týždenne 2 x 45 min., t.j. 56 hodín ročne

 

Pohybove kurzy

Informácie:

telefón: +421 (2) 52496 868, 0911 665 273
e-mail.: beata.greksakova@staremesto.sk


cvičí sa 60 minút a 90 minút
cvičí sa v malej a veľkej baletnej sále
kapacita: malá baletná sála - 15 osôb, veľká baletná sála - 25 osôbZÁKLADY MAĽBY NA HODVÁB

Utorok od 16.30 do 18.45 h/ tri vyučovacie hodiny
Lektor: Lektorka Beata Tarjányiová
klasická výučba
Utorok od 16.30 do 18.45 h/ tri vyučovacie hodiny
Objem hodín: 12
Cena: 27.6 €

KRESLÍME A MAĽUJEME

štvrtok od 17.30 do 19.45 h/ tri vyučovacie hodiny
Lektor: Lektorka Melita Gajdúšková
klasická výučba
štvrtok od 17.30 do 19.45 h/ tri vyučovacie hodiny
Objem hodín: 33
Cena: 75.9 €

KRESLÍME A MAĽUJEME

streda od 17.30 do 19.45 h/ tri vyučovacie hodiny
Lektor: Lektorka Melita Gajdúšková
klasická výučba
streda od 17.30 do 19.45 h/ tri vyučovacie hodiny
Objem hodín: 33
Cena: 75.9 €

RUKA MI POVIE

utorok 10.00 - 12.15 h/ tri vyučovacie hodiny
Lektor: Lektor akademický maliar Dušan Sekela
klasická výučba
utorok 10.00 - 12.15 h/ tri vyučovacie hodiny
Objem hodín: 33
Cena: 75.9 €

Školička zdravého pohybu a veselej mysle

streda 15.00 - 16.00
Lektor: Mgr.art Magdaléna Thierová
klasická výučba
1 x týždenne
Objem hodín: 5 cvičení
Cena: 17 €

Angličtina - 2., 3., 4. ročník a konverzácie

štvrtok 16.30 - 18.00 (2. ročník)
utorok 16.30 - 18.00 (3. ročník)
utorok 18.10 - 19.40 (4. ročník)
štvrtok 18.10 - 19.40 (konverzácie)
Lektor: Mgr. Monika Lezová
klasická výučba
1 x týždenne 2 vyučovacie hodiny
Objem hodín: 56
Cena: 114 €

Taliančina - 6., 7. ročník a konverzácie

utorok 17.00 - 18.30 (6. ročník)
streda 18.05 - 19.35 (7. ročník)
štvrtok 16.30 - 18.00 (konverzácie)
Lektor: PhDr. Anna Smolenová
klasická výučba
1 x týždenne 2 vyučovacie hodiny
Objem hodín: 66
Cena: 134 €

Taliančina - 1., 2.,3., 4. a 5. ročník

utorok 18.35 - 20.05 (1. ročník)
pondelok 16.30 - 18.00 (2. ročník)
štvrtok 18.05 - 19.35 (3. ročník)
pondelok 18.05 - 19.35 (4. ročník)
streda 16.30 - 18.00 (5. ročník)
Lektor: PhDr. Anna Smolenová
klasická výučba
1 x týždenne 2 vyučovacie hodiny
Objem hodín: 66
Cena: 134 €

Gréčtina - 1., 2., 3. a 5. ročník

štvrtok 16.40 - 18.10 (1. ročník)
utorok 18.15 - 19.45 (2. ročník)
utorok 16.45 - 18.15 (3. ročník)
štvrtok 18.00 - 19.30 (5. ročník)
Lektor: Mgr. Zuzana Išpoldová
klasická výučba
1 x týždenne 2 vyučovacie hodiny
Objem hodín: 56
Cena: 142 €

Nemčina - 1., 2., 3. a 5. ročník

streda 18.10 - 19.40 (1. ročník)
streda 16.30 - 18.00 (2. ročník)
pondelok 18.10 - 19.40 (3. ročník)
pondelok 16.30 - 18.00 (5. ročník)
Lektor: Mgr. Mária Kolláriková
klasická výučba
1 x týždenne 2 vyučovacie hodiny
Objem hodín: 66
Cena: 134 €

Francúzština - 1. ročník

streda 16.30 - 18.00 (1. ročník)
Lektor: PaedDr. Ľubomíra Matejčeková
klasická výučba
1 x týždenne 2 vyučovacie hodiny
Objem hodín: 56
Cena: 142 €

Španielčina - 1. a 2. ročník

pondelok 18.30 - 20.00 (1. ročník)
pondelok 17.00 - 18.30 (2. ročník)
Lektor: RNDr. Kveta Roháčová
klasická výučba
1 x týždenne 2 vyučovacie hodiny
Objem hodín: 56
Cena: 142 €

Ruština - 1. ročník

streda, 18:10 - 19:40 (1. ročník)
Lektor: PaedDr. Ľubomíra Matejčeková
klasická výučba
1 x týždenne 2 vyučovacie hodiny
Objem hodín: 56
Cena: 142 €

TAJČI ČIKUNG SHIBASHI (1. A 2. ZOSTAVA)

Lektor: Mgr. Mária Bakošová
klasická výučba
1x týždenne
Objem hodín: 18 cvičení
Cena: 38 €

Kondičné cvičenie pre dámy

streda 17.40-18.40
Lektor: PhDr. Daniela Krošláková
klasická výučba
1 x týždenne
Objem hodín: 18 cvičení
Cena: 56 €