Kurzy

Staromestské centrum kultúry a vzdelávania, Gaštanová 19
811 04 Bratislava

Kurzy

Informácie:
telefón: +421 (2) 5477 7366, 0911 238 711
e-mail: eva.kostalova@staremesto.sk, ibolya.pocz@staremesto.sk 

 

Staromestské centrum kultúry a vzdelávania, Zichyho palác, Ventúrska 9
811 01 Bratislava

Výtvarné kurzy pre dospelých

Informácie:
telefón: 0911 238 714
e-mail: beata.tarjanyiova@staremesto.sk

Vyučovacia hodina: 45 min.
Výučba: 1x do týždňa

 

Staromestské centrum kultúry a vzdelávania, Školská 14
811 07 Bratislava

Jazykove kurzy

Informácie:
telefón: +421 (2) 52499 029
e-mail: alzbeta.marendiakova@staremesto.sk  

vyučovacia hodina trvá 45 minút
cena za vyučovaciu hodinu: 2,00 - 2,50 €
klasická výučba: 1 x týždenne 2 x 45 min., t.j. 56 hodín ročne

 

Pohybove kurzy

Informácie:
telefón: +421 (2) 52496 868, 0911 665 273
e-mail.: dana.sladekova@staremesto.sk

cvičí sa 60 minút a 90 minút
cvičí sa v malej a veľkej baletnej sále
kapacita: malá baletná sála - 15 osôb, veľká baletná sála - 25 osôb

 

Dramatický krúžok pre deti

Informácie:
telefón: +421 (2) 52499 029
e-mail: alzbeta.marendiakova@staremesto.sk  

 

Detské baletné štúdio

Informácie:
telefón: +421 (2) 52496 868, 0911 665 273
e-mail.: dana.sladekova@staremesto.skMODELUJEME Z HLINY

utorok 17.30 - 19.45 h/ tri vyučovacie hodiny
Lektor: Veronika Vargová
klasická výučba
Objem hodín: 33
Cena: 75.9 €

MAĽBA NA HODVÁB

Štvrtok od 16.30 do 18.45 h
Lektor: Beata Tarjányiová
klasická výučba
Objem hodín: 12
Cena: 30 €

Kondičné cvičenie pre ženy

pondelok o 19.30, začiatok 7.10.2019
Lektor: PhDr. Daniela Krošláková
klasická výučba
1 x týždenne
Objem hodín:
Cena: 3 €

TAI-CHI CHUAn pre pokročilých v ZŠ Mudroňova

štvrtok 19.00-20.30
Lektor: Mgr. Ladislav Horniak
klasická výučba
1x týždenne
Objem hodín: október - január, začiatok kurzu: 3.10.2019
Cena: 62 €

ČCHI-KUNG pre azčiatočníkov

utorok, 17:00 - 18:30
Lektor: Mgr.Ladislav Horniak
klasická výučba
1 x týždenne
Objem hodín: október - január, začiatok kurzu: 1.10.2019
Cena: 66 €

Gitara pre dospelých aj pre deti (VS: 0908201901)

zápis 26.9.2019 o 18.00
Lektor: Ivan Denko
klasická výučba
1 x týždenne
Objem hodín: individuálne hodiny
Cena: 5 €

Joga v dennom živote

štvrtok: 9.30-11.00 (začiatok:19.9.2019)
Lektor: PhDr. Viera Diešková
klasická výučba
1 x týždenne
Objem hodín:
Cena: 4 €

KREATELIÉR pre deti

štvrtok:15.00-16:00
Lektor: www.kreatelier.sk, 0905 40 88 60
klasická výučba
1 x týždenne
Objem hodín:
Cena: 4 €

JOGA pre mierne pokročilých a pokročilých

streda 17.00 - 18.30 h
Lektor: Ing. Jana Sýkorová
klasická výučba
1 x týždenne
Objem hodín: október - január, začiatok kurzu: 2.10.2019
Cena: 66 €

PILAKALAJOGA®

štvrtok: 17:45-19:15
Lektor: Mgr. Anna Repková
klasická výučba
90 minút
Objem hodín: 19 cvičení
Cena: 78 €

TAI CHI CHI-KUNG SHIBASHI pre začiatočníkov a mierne pokročilých

streda: 8:30-9:30
Lektor: Mgr. Mária Bakošová
klasická výučba
60 minút
Objem hodín: 19 cvičení
Cena: 40 €

KONDIČNÉ CVIČENIA PRE DÁMY

streda: 17:40-18:40
Lektor: PhDr. Daniela Krošláková
klasická výučba
60 minút
Objem hodín: 16 cvičení
Cena: 50 €

Joga pre pokročilých

streda: 19:00-20:30
Lektor: Juraj Šimko
klasická výučba
90 minút
Objem hodín: 19 cvičení
Cena: 78 €

JOGA pre začiatočníkov

utorok: 18:30-20:00
Lektor: Ing. Jozef Blesák
klasická výučba
90 minút
Objem hodín: 19 cvičení
Cena: 78 €

JUNIORSKÉ KRESLENIE HIS. BRATISLAVY

26. 6. od 16.00 do 18.00
Lektor:
klasická výučba
Objem hodín: 2
Cena: 0 €

Dramatický krúžok pre deti 2019/2020

utorok 14,30 - 16,00 (deti 7-12 rokov)
utorok 16,00 - 17,30 (deti od 12 rokov)
piatok 14,30 - 16,00 (deti do 7 rokov)
Lektor: Monika Martinčičová
klasická výučba
1 x týždenne 2 vyučovacie hodiny
Objem hodín:
Cena: 136 €

Angličtina 3., 4. ročník a konverzácie, 2019/20

3. ročník: štvrtok 16.30 - 18.00
4. ročník: utorok 16.30 - 18.00
konverzácie: štvrtok 18.10 - 19.40
Lektor:
klasická výučba
1 x týždenne 2 vyučovacie hodiny
Objem hodín: 56
Cena: 114 €

Taliančina, 5., 6., 7. ročník a konverzácie, 2019/20

5. ročník: pondelok 18.05 - 19.35
6. ročník: streda 16.30 - 18.00
7. ročník: utorok 17.00 - 18.30
konverzácie: štvrtok 16.30 - 18.00
Lektor: PhDr. Anna Smolenová
klasická výučba
1 x týždenne 2 vyučovacie hodiny
Objem hodín: 66
Cena: 134 €

Taliančina, 1., 2.,3., 4. ročník, 2019/20

1. ročník: streda 18.05 - 19.35
2. ročník: utorok 18.35 - 20.05
3. ročník: pondelok 16.30 - 18.00
4. ročník: štvrtok 18.05 - 19.35
Lektor: PhDr. Anna Smolenová
klasická výučba
1 x týždenne 2 vyučovacie hodiny
Objem hodín: 66
Cena: 134 €

Gréčtina, 1., 2., 4. ročník, 2019/20

1. ročník: piatok 17.00 - 18.30 / Mgr. et Mgr. Renáta Mokošová
2. ročník: piatok 18.35 - 20.05 / Mgr. et Mgr. Renáta Mokošová
4. ročník: pondelok 16.40 - 18.10 / Mgr. Zuzana Iosifidis
Lektor:
klasická výučba
1 x týždenne 2 vyučovacie hodiny
Objem hodín: 56
Cena: 142 €

Nemčina - 1., 3., 4. ročník 2019/20

1. ročník: utorok 18.10 - 19.40
3. ročník: streda 16.30 - 18.00
4. ročník: utorok 16.30 - 18.00
Lektor: Mária Kolláriková
klasická výučba
1 x týždenne 2 vyučovacie hodiny
Objem hodín: 66
Cena: 134 €

Španielčina - 3. ročník 2019/20

3. ročník: pondelok 17.00 - 18.30
Lektor: RNDr. Kveta Roháčová
klasická výučba
1 x týždenne 2 vyučovacie hodiny
Objem hodín: 56
Cena: 142 €