1., 2. Podateľňa

Kontaktná osoba: Elena Hanzlovičová
Telefón: 02/59 24 64 11
E-mail: elena.hanzlovicova@staremesto.sk

 

Kontaktná osoba: Jozef Zamarovský
Telefón: 02/59 24 64 12
E-mail: jozef.zamarovsky@staremesto.sk