1/2017 - Petícia za odstránenie nelogicky a neopodstatnene umiestneného dopravného značenia na Súbežnej ulici v Bratislave m.č. Staré Mesto