1/2019 - Petícia za urýchlené odstránenie havarijného stavu samostatne stojacich schodov medzi Schillerovou a Hlbokou cestou v Bratislave Staré Mesto