10. Pokladňa

Hatalová Michaela

kancelária: 002/príz.

tel: +421(2)59246410

e-mail: michaela.hatalova@staremesto.sk

 

Miestny úrad v Starom Meste dočasne ruší stránkové dni a úradné hodiny pre verejnosť, otvorená bude iba podateľňa

V súlade s preventívnymi opatreniami a odporúčaniami hlavného mesta SR Bratislavy na obmedzenie šírenia nového koronavírusu pristúpil Miestny úrad Bratislava-Staré Mesto na Vajanského nábreží k dočasnému zrušeniu stránkových dní a úradných hodín pre verejnosť.

Otvorená bude iba podateľňa.

Uvedené opatrenia sú platné do odvolania. O prípadných zmenách budeme občanov včas informovať.