10. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva 24.04.2012