11/2018 - Petícia za neodkladné riešenie situácie s parkovaním rezidentov v lokalite centrálnej zóny Starého Mesta na parkovacích miestach v nájme a správe BPS Park a.s. Bratislava.