11. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva 22.05.2012