8. Agenda oddelení - majetkové a investičné, finančné, právne a správnych činností

Kontaktná osoba: Ľudmila Turzová
Telefón: 02/59 24 64 16
E-mail: ludmila.turzova@staremesto.sk


Podanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na:
- aktivity / dotácie
do komisií
- sociálna, zdravotná a rodiny, vzdelávania, mládeže a športu, kultúrna
Žiadosť o poskytnutie dotácie
Vyúčtovanie poskytnutej dotácie

 

Nehnuteľný majetok