12. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva 26.06.2012