13. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva 07.05.2008 (mimoriadne)

Dátum konania: 07.05.2008
Zúčastnení poslanci: Mgr. Art. Emil BARTKO
Ivan BÚTORA
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Ing. Dušan FRANCŮ
Ing. Natália HALÁSOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
RNDr. Peter SMREK
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
Chýbajúci poslanci: Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Ing. Martin BORGUĽA
RNDr. Milan CÍLEK
Ing. Viliam DENKO
Pavel GUNDEL
Jaroslav JEŽEK
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA
Marek ŤAPÁK
Uznesenia: uzneseniaMZ_08_05_07.pdf uzneseniaMZ_08_05_07.pdf (PDF, 13,63 KB)

 

Program Materiály Schválené materiály Hlasovania