13. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva 25.09.2012

Dátum konania: 2012-09-25
Zúčastnení poslanci:
Uznesenia:

 

 

Program Materiály Hlasovania Schválené materiály