13. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva 25.09.2012