14. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva 23.10.2012