15. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva 27.11.2012 mimoriadne