16. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva 11.12.2012