17. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva 04.11.2008

Dátum konania: 04.11.2008
Zúčastnení poslanci: Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Martin BORGUĽA
Ivan BÚTORA
RNDr. Milan CÍLEK
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Ing. Dušan FRANCŮ
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
Jaroslav JEŽEK
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Marián PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
RNDr. Peter SMREK
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
Marek ŤAPÁK
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Chýbajúci poslanci: Ing. arch. Marcel DZURILLA
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA
MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
Uznesenia: uzneseniaMZ_08_11_04.pdf uzneseniaMZ_08_11_04.pdf (PDF, 68,28 KB)

 

Program Materiály Schválené materiály Hlasovania