17. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva 12.02.2013