18. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva 19.03.2013