19. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva 23.04.2013