2/2017 - Petícia za preskúmanie rozhodnutia Stavebného úradu