2/2018 - Petícia za odstránenie dočasného uzavretia hornej časti Šulekovej ulice pri MŠ Šulekova 35