2/2019 - Petícia obyvateľov za zrušenie "Dobrého trhu" na Jakubovom námestí dňa 27.4.2019