20. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva 21.05.2013