21. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva 25.06.2013