22. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva 27.08.2013 - mimoriadne