23. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva 24.09.2013