24. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva 29.10.2013