25. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva 10.12.2013