26. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva 04.02.2014