27. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva 11.03.2014