28. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva 15.04.2014