28. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva 16.03.2010 - mimoriadne

Dátum konania: 2010-03-16
Zúčastnení poslanci: Mgr. Art. Emil BARTKO
Ivan BÚTORA
RNDr. Milan CÍLEK
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Ing. Dušan FRANCŮ
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Marián PROCHÁZKA
RNDr. Peter SMREK
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA
Marek ŤAPÁK
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
Chýbajúci poslanci: Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Ing. Martin BORGUĽA
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Ing. Viliam DENKO
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
Jaroslav JEŽEK
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Peter SCHMIDT
Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
Uznesenia: uzneseniaMZ_2010_03_16.pdf uzneseniaMZ_2010_03_16.pdf (PDF, 19,25 KB)

 

Program Materiály Schválené materiály