29. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva 20.05.2014