3/2017 - Petícia za zmenu užívania bytového domu Riznerova 5, BA a zmena nájomcov