30. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva 24.06.2014