31. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva 23.09.2014