32. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva 28.09.2010 - mimoriadne

Dátum konania: 2010-09-28
Zúčastnení poslanci: Mgr. Miroslava BABČANOVÁ
Mgr. Art. Emil BARTKO
Ing. Martin BORGUĽA
Ivan BÚTORA
MUDr. Marek ČAMBAL PhD.
Ing. Viliam DENKO
Ing. Mgr. Soňa DOČOLOMANSKÁ
Ing. Dušan FRANCŮ
Pavel GUNDEL
Ing. Natália HALÁSOVÁ
PhDr. Štefan HOLČÍK
Mgr. Helga JANČOVIČOVÁ PhD.
Jaroslav JEŽEK
MUDr. Halka LEŽOVIČOVÁ
Ing. arch. Ján MACKOVIČ
Mgr. Bohdana MACHAJOVÁ
MUDr. Peter OSUSKÝ CSc.
Soňa PÁRNICKÁ
Ing. Vladimír PIŠTEK
Ing. Kamil PROCHÁZKA
Ing. Peter SCHMIDT
RNDr. Peter SMREK
Mgr. Sven ŠOVČÍK
Ing. Jana ŠPANKOVÁ
Ing. Milan ŠTEFANEC
JUDr. Marta ŠTEFFEKOVÁ
Mgr. Radoslav ŠTEVČÍK
MUDr. Peter TATÁR CSc.
Chýbajúci poslanci: RNDr. Milan CÍLEK
Mgr. Ondrej DOSTÁL
Ing. arch. Marcel DZURILLA
Mgr. Božena MARIENKOVÁ
Ing. Marián PROCHÁZKA
Mgr. Andrea SVÁKOVÁ MA
MUDr. Juraj ŠTOFKO PhD, MBA
Marek ŤAPÁK
Bc. Gabriela VYHNÁLIKOVÁ
Uznesenia: uzneseniaMZ_2010_09_28.pdf uzneseniaMZ_2010_09_28.pdf (PDF, 17,77 KB)

 

Program Materiály Schválené materiály