32. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva 28.10.2014