5/2017 - Petícia za zachovanie psieho parku - Poľná ulica v Bratislave