5/2018 - Petícia za urgentné vyriešenie dopravnej a parkovacej polityky mestskej časti Bratislava, Staré Mesto v lokalite Zuckermandel - Žižkova ulica