5., 6. Vjazd (pešia zóna), psy

Telefón: 02/59 24 64 15 


Psy
Telefón: 02/59 24 64 15

 

Vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta 

 

Sadzby dane za psa 

 

Podmienky držania psov 

 

Prihlásenie psa 

 

Odhlásenie psa 

 

Strata evidenčnej známky 

 

Pohryznutie psom 

 

Nález psa 

 

Nález evidenčnej známky psa 

 

Hlásenie o týraní psov 

 

Vydávanie nálepok vstup so psom povolený 

 

Vydávanie nálepok vstup so psom zakázaný