6/2016 - pripomienky proti Zámeru výstavby projektu Premiére na Šancovej ulici v Bratislave