6. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva 08.11.2011 - mimoriadne