7/2016 - Petícia za obmedzenie vjazdu vozidiel s hmotnosťou nad 3,5 tony do Grosslingovej ulice, od križovatky Bezručova-Grosslingova po križovatku Štúrova-Grosslingova